Хүргэлтийг худалдан авалт хийгдсэнээс хойш хот дотор 24 цагийн дотор худалдан авагчийн заасан хаягаар хүргэнэ. Хөдөө орон нутагт 2-3 хоногийн дотор хийгдэнэ. Улаанбаатар дотроо 400,000₮-өөс дээш хүргэлт үнэгүй, түүнээс доош худалдан авалтад хүргэлтийн төлбөр 6000₮ нэмэгдэнэ.

see more

ХҮРГЭЛТИЙН НӨХЦӨЛ

Та бүх банкны аппликейшныг ашиглан, сайтын төлбөр төлөх хэсэгт гарч ирсэн "QPAY"-ээр нэвтрэн, QR кодыг уншуулан, худалдан авалт хийх боломжтой. Мөн “STOREPAY” зээлийн аппликейшн ашиглан, төлбөрөө хуваан төлж болно.

ТӨЛБӨРИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Бүтээгдэхүүний төлбөр болон хүргэлтийн төлбөрийг 100 хувь төлж, захиалга баталгаажсаны дараа барааг хүргэлтэд гаргана.

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ

2024 © Онлайн худалдааг хөгжүүлэгч

Нүүр
Ангилал
Хямдрал
Профайл